Vi använder cookies för förbättrad navigering, analys av trafikdata och i marknadsföringssyfte. Genom att acceptera så samtycker du till vår Integritetspolicy. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar genom att klicka på "Samtycke till kakor" längst ner på varje sida.

Alternativ
Grundläggande

Dessa tekniker krävs för att aktivera de grundläggande funktionerna i vårt utbud av tjänster.

Analys

Dessa cookies samlar in information om användningen av webbplatsen så att dess innehåll och funktionalitet kan förbättras. Dessa cookies kan sättas av tredjepartsleverantörer vars tjänster vår webbplats använder. Dessa cookies placeras och används endast med ditt uttryckliga förhandsgodkännande.

Marknadsföring

Dessa cookies placeras av våra reklampartner på vår webbplats och kan användas för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevant reklam på andra webbplatser (över webbplatser).

Nils Olof Hedenskog & Joakim Brolin

Creeping in Circles

Utställning | Nils Olof Hedenskog & Joakim Brolin | Creeping in Circles | Fotografiska Stockholm

Fotografierna i Creeping in Circles är skapade i mörker genom en performanceliknande process. En mellanformatskamera placeras på en kran och riktas mot marken, där cirkulära linjer ritats upp. Linjerna fungerar som ett ramverk under processens genomförande. Ett antal människor följer sedan linjerna krypandes med lampor på sina hjälmar, skapandes cirklar av ljus under en 20 minuter lång exponering.

Populärkulturen genomsyras numera av en skeptisk inställning till fotografiet

Creeping in Circles är ett samarbete mellan fotograf Joakim Brolin och målare Nils Olof Hedenskog. Det finns naturligtvis starka kopplingar mellan fotografi och måleri. Dessa kopplingar har att göra med seendet. Fram till modernismen intresserade sig måleriet för den illusoriska framställningen av föremål, kroppar och rum. Konstnärens förmåga att återge denna illusion var ett viktigt kriterium för bedömningen av målningens kvalitet. Denna bedömningsgrund sattes ur spel av fotografins överlägsna förmåga att snabbt och korrekt återge sina motiv. Både måleriet och fotografin delar upplevelsen av att ha förlorat en funktion. För måleriet förmågan att mest korrekt återge sitt motiv, för fotografin sin autenticitet. På många sätt är detta samma dilemma.

Populärkulturen genomsyras numera av en skeptisk inställning till fotografiet. Fotografiska avbildningar som uppfattas som uppseendeväckande, vidriga eller spektakulära avfärdas genast som resultatet av digital bearbetning. Det är svårt att fastställa en sanning i den fotografiska bilden, utan en pålitlig källa. Därför måste vi ställa frågan, har fotografiets autenticitet gått förlorad? I ett försök att hantera detta söker dagens fotografer, precis som målarna vid förra sekelskiftet, efter nya kvalitetsmått och uttryckssätt. Vissa fotografer styr den fotografiska bilden ännu längre bort ifrån det dokumentära. Andra experimenterar med mediets materialitet, och blickar tillbaka mot dess uppkomst. Dessa fotografer är särskilt intressanta.

Mot bakgrund av detta är det relevant att betrakta denna samarbetsserie Creeping in Circles mellan en målare och en fotograf. Man skulle kunna säga att konstnärerna Brolin och Hedenskog står för traditioner som gått varvet runt och mötts i en oförklarlig spänningspunkt, vilket har drivit de två konstnärerna att reducera sina arbeten till de enklaste uttrycken. Ett intresse som utrycktes av Brolin redan 1996 när han skapade sina verk för utställningen Leaves. Brolin eliminerade kameran, filmen och placerade genomskinliga material från naturen direkt i förstorningsapparaten. Hedenskogs cirkulära bilder växte fram ur hans måleri. Tillsammans har Brolin och Hedenskog sammansmält sina bildspråk till filmens emulsion. Deras arbeten intresserade mig eftersom deras bilder innehåller dualistiska innebörder. På en nivå reduceras de till fotografiska grundelement, ljus, rörelser och tid. Å andra sidan lockar fotografierna till metafysiska funderingar. Creeping in Circles är lika mycket en del av ett mer omfattande svar på den digitala revolutionen som en poetisk gest.

-Curator Michelle Marie Roy