Vi använder cookies för förbättrad navigering, analys av trafikdata och i marknadsföringssyfte. Genom att acceptera så samtycker du till vår Integritetspolicy. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar genom att klicka på "Samtycke till kakor" längst ner på varje sida.

Alternativ
Grundläggande

Dessa tekniker krävs för att aktivera de grundläggande funktionerna i vårt utbud av tjänster.

Analys

Dessa cookies samlar in information om användningen av webbplatsen så att dess innehåll och funktionalitet kan förbättras. Dessa cookies kan sättas av tredjepartsleverantörer vars tjänster vår webbplats använder. Dessa cookies placeras och används endast med ditt uttryckliga förhandsgodkännande.

Marknadsföring

Dessa cookies placeras av våra reklampartner på vår webbplats och kan användas för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevant reklam på andra webbplatser (över webbplatser).

Användningsvillkor

Välkommen till Fotografiska museets (“Fotografiska”, “vi”, “oss” och “vår”) webbplats (“webbplatsen”). Läs igenom dessa användarvillkor (“villkoren”) noggrant, inklusive vår sekretesspolicy.

I följande villkor beskrivs dina rättigheter och skyldigheter när du använder Fotografiskas webbplats. Genom att få åtkomst till webbplatsen samtycker du till att vara juridiskt bunden till alla följande villkor, oavsett om du är en registrerad eller betald användare eller inte. Innan du besöker vår webbplats, var god läs igenom villkoren i sin helhet. Om du inte vill följa dessa villkor ska du inte använda webbplatsen. Rätten att få åtkomst till och använda webbplatsen kan inte överföras till någon person eller enhet.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Vi kommer att publicera de mest uppdaterade villkoren på vår webbplats med det datum då de uppdaterades. Alla nya villkor gäller från och med publiceringsdatumet. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter en ändring av villkoren samtycker du till att vara bunden av de nya villkoren. Besök denna sida regelbundet för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som gjorts i villkoren.

Sekretesspolicy online

Om du vill veta mer om vår praxis för datasekretess ska du gå in på vår sekretesspolicy i vilken vår datainsamlingspolicy, våra sekretessåtgärder och vår behandling av personlig information om webbplatsanvändare beskrivs. Vår webbplats är inte avsedd att användas eller nås av någon under tretton (13) år.

Upphovsrätt – Användning av innehåll

Tillgång till och användning av text, konstverk, fotografier, bilder, varumärken, data, ljudfiler, videofiler och videoklipp, programvara, dokumentation eller annan information som finns i dessa filer och annat innehåll på denna webbplats (sammantaget “materialet”) skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra lagar och kan också omfattas av andra begränsningar. Fotografiska och tillämpliga tredje parter äger eller har förvärvat alla rättigheter till materialet och det material som finns på webbplatsen.

Fotografiska förbjuder uttryckligen kopiering och distribution av skyddat material på webbplatsen, med undantag för icke-kommersiellt, pedagogiskt och begränsat personligt bruk. Om inget annat anges är användare som vill ladda ned eller skriva ut text- eller bildfiler från webbplatsen för sådan användning välkomna att göra det utan uttryckligt tillstånd från Fotografiska. Användare måste citera författaren och källan till detta material som de skulle göra för material från tryckta verk. Citatet bör innehålla webbplatsens URL, men inte på något sätt som innebär godkännande av användaren eller användarens användning av materialet. Genom att ladda ned, skriva ut eller på annat sätt använda innehåll från webbplatsen samtycker användarna till att de kommer att begränsa sin användning av det skyddade materialet till icke-kommersiell användning, inte kommer att kränka Fotografiskas eller någon annan parts äganderätt och kommer att vara ensamt ansvariga för eventuella överträdelser.

Användare får inte ta bort några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt, inklusive men inte begränsat till tillskrivningsinformation, krediter och upphovsrättsmeddelanden som har placerats på eller nära materialet av Fotografiska. Nedladdning, utskrift, kopiering, distribution eller användning av material på annat sätt för kommersiella ändamål, inklusive kommersiell publicering eller personlig vinning, är uttryckligen förbjudet.

Varumärken

Fotografiska och tredje parter äger många av de varumärken, servicemärken och logotyper, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, (sammantaget, “Varumärkena”) som visas på denna webbplats. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som beviljande, genom underförståelse, estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rättighet att använda varumärken som visas på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Fotografiska eller någon tredje part som kan äga varumärkena som visas på webbplatsen. All obehörig användning av varumärkena, utöver vad som är tillåtet i dessa villkor, är strängt förbjuden. Du samtycker till att inte använda Fotografiskas namn eller något av varumärkena på något sätt, inklusive annonsering eller reklammaterial, som sannolikt kan orsaka förvirring om huruvida vi är källan, sponsorn, godkännaren eller anslutna till någon produkt eller tjänst. Du samtycker också till att inte använda Fotografiskas namn eller några varumärken för att felaktigt antyda någon relation mellan dig och oss. Dessutom får du inte använda våra varumärken på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar oss eller kränker eller bryter mot någon av våra rättigheter.

Produktrepresentation i butik

Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla korrekt information om Fotografiska Shop-produkter på webbplatsen. Fotografiska garanterar inte att någon som helst information, inklusive produktbeskrivningar, kampanjer och produkttillgänglighet, är korrekt, fullständig, aktuell eller utan typografiska fel. Alla typografiska fel, felaktigheter och utelämnanden kan korrigeras.

Fotografiska gör sitt yttersta för att presentera produkternas färger så exakt som möjligt. Visningen av färg beror på inställningarna för en användares specifika bildskärm. Fotografiska kan inte garantera att färgerna som visas på en individs bildskärm återges korrekt.

Köp på webbplatsen

Fotografiska har rätt att neka, begränsa eller annullera beställningar som görs på webbplatsen. Fel i prissättning eller beskrivning kan korrigeras och kan komma att justeras när som helst. Fel i orderbehandlingen är också föremål för korrigering. En användare måste vara 18 år eller äldre för att göra ett köp på webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi har ingen kontroll över dessa andra webbplatser eller deras innehåll. Kom ihåg att när du länkar till en annan webbplats regleras den andra webbplatsen av sitt eget användaravtal och sin egen sekretesspolicy, som du bör läsa igenom. Fotografiska har inte granskat alla webbplatser som länkar till webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på någon av de webbplatser som är länkade till webbplatsen. Om du använder en länk för att besöka någon annan webbplats gör du det på egen risk. En länk innebär inte att Fotografiska stödjer eller ansluter sig till den länkade webbplatsen.

Användarinnehåll

Då och då kan Fotografiska komma att bjuda in dig till att skicka meddelanden, kommentera offentligt, lämna feedback och recensioner och lägga upp annat innehåll på webbplatsen. Du förblir ensam ägare till alla immateriella rättigheter i det du publicerar. Du är ansvarig för allt innehåll som du delar via vår webbplats.

Elektronisk kommunikation

När du använder Fotografiskas webbplats och tjänster, eller skickar e-post, textmeddelanden och annan kommunikation från din stationära eller mobila enhet till oss, kan du kommunicera med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt, till exempel e-post, texter, mobila pushnotiser eller tillkännagivanden och meddelanden på denna webbplats, och du kan behålla kopior av denna kommunikation för dina register. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

All information som innehåller personuppgifter ska hanteras av Fotografiska i enlighet med alla tillämpliga integritetslagar och förordningar, inklusive utan begränsning den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) och motsvarande lagar och förordningar.

Kontrollera avsnitten “Sms-kommunikation” och “Dina GDPR-rättigheter angående din information” i vår sekretesspolicy för att lära dig mer om vår marknadsföringskommunikation, efterlevnad av GDPR och procedurerna för undantagsklausuler.

Uppförandekod för användare

Du samtycker till att följa de uppförandekoder som räknas upp i dessa villkor på webbplatsen. Fotografiska kan efter eget gottfinnande avgöra om ditt innehåll bryter mot dessa uppföranderegler. Du är ansvarig för allt innehåll som du lägger upp på vår webbplats och intygar att du har tillstånd från alla upphovsrätts- eller varumärkesägare att publicera upphovsrättsskyddat eller varumärkesskyddat material. Du får inte publicera innehåll som är avsiktligt oförskämt, förnedrande, ärekränkande eller på annat sätt stötande. Du får inte publicera identifierande information om andra användare eller gå in på en annan användares konto utan tillstånd. Du får inte dela din kontoinformation med en oregistrerad eller obehörig användare. Du får inte annonsera eller söka göra affärer på vår webbplats. Du får inte lägga upp några länkar som innehåller virus, trojanska hästar, maskar eller andra kodstycken som är utformade och avsedda att skada andra, fungera på någon annans enhet eller användas för skadliga ändamål. Fotografiska har rätt, men har ingen skyldighet, att inspektera, övervaka, granska, redigera, ta bort, vägra eller radera innehåll av vilken anledning som helst.

Säkerhet

Genom att skapa konton och lösenord på webbplatsen samtycker användaren till att upprätthålla sekretessen för sina inloggningsuppgifter och ansvarar för att begränsa åtkomsten till sin persondator och sina mobila enheter. Användaren samtycker till att endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och kommer inte att delta i någon handling som skulle äventyra webbplatsens säkerhet eller skada webbplatsen och dess innehåll. Fotografiska använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att på bästa sätt garantera säkerheten för vår webbplats och din information. Ingen webbplats eller tjänst är dock helt säker. Om du vill ha mer information om hur vi skyddar din information, läs vår sekretesspolicy.

Uppsägning och ändring av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att säga upp webbplatsen och dessa villkor när som helst utan föregående meddelande av vilken anledning som helst, inklusive, när det gäller villkoren, på grund av ditt brott mot någon av dess bestämmelser.

Du samtycker till att dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och Fotografiska med avseende på din användning av webbplatsen.

Skadeersättning

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att gottgöra, försvara, hålla Fotografiska, dess dotterbolag och tjänstemän, direktörer, anställda, licensgivare, tjänsteleverantörer och agenter för Fotografiska och dess dotterbolag skadeslösa från alla anspråk, skulder, utgifter och skador, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader som härrör från eller uppstår till följd av din anslutning till och användning av vår webbplats, ditt brott mot dessa villkor eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.