Vi använder cookies för förbättrad navigering, analys av trafikdata och i marknadsföringssyfte. Genom att acceptera så samtycker du till vår Integritetspolicy. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar genom att klicka på "Samtycke till kakor" längst ner på varje sida.

Alternativ
Grundläggande

Dessa tekniker krävs för att aktivera de grundläggande funktionerna i vårt utbud av tjänster.

Analys

Dessa cookies samlar in information om användningen av webbplatsen så att dess innehåll och funktionalitet kan förbättras. Dessa cookies kan sättas av tredjepartsleverantörer vars tjänster vår webbplats använder. Dessa cookies placeras och används endast med ditt uttryckliga förhandsgodkännande.

Marknadsföring

Dessa cookies placeras av våra reklampartner på vår webbplats och kan användas för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevant reklam på andra webbplatser (över webbplatser).

Visselblåsning på Fotografiska

På Fotografiska åtar vi oss att upprätthålla de högsta standarderna för integritet och etik inom vår verksamhet. Vi tror på att transparens och ansvarsskyldighet är avgörande för att upprätthålla förtroende och säkerställa en säker och etisk arbetsmiljö.

Visselblåsning spelar en avgörande roll i vårt engagemang för att bekämpa missförhållanden, korruption och oetiskt beteende. Vi främjar vikten av att tillhandahålla en säker visselblåsarkanal för våra anställda, partners och intressenter för inrapportering av eventuella farhågor som kan tänkas finnas om felaktigt uppförande inom vår verksamhet. Genom vårt säkra visselblåsarsystem, WhistleB, kan du konfidentiellt rapportera in alla misstänkta lagöverträdelser, affärsetik eller andra allvarliga missförhållanden.

Vår visselblåsarkanal är tillgänglig för:

 • Anställda och tidigare anställda
 • Bemanningspersonal
 • Jobbsökare
 • Praktikanter
 • Konsulter
 • Entreprenörer och partners
 • Försäljare
 • Varje annan person som arbetar under ledning av Fotografiska, eller
 • Aktieägare eller person som tillhör Fotografiskas förvaltnings- och lednings- eller tillsynsorgan, inklusive icke verkställande representanter.

Vad ska rapporteras:
Visselblåsning används för att rapportera missförhållanden av väsentligt allmänt intresse såväl som illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt, till exempel:

 • Korruption och finansiella oegentligheter; mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier, intressekonflikter
 • Hälsa och säkerhet kränkningar; hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lag
 • Miljööverträdelser; olagligt, oetiskt beteende av farligt avfall
 • Integritetskränkningar; felaktig användning av personuppgifter
 • Brott mot vår uppförandekod

Hur du rapporterar:
Visselblåsning är ett delat ansvar och genom att rapportera eventuella missförhållanden hjälper du Fotografiska att upprätthålla sitt engagemang för etik och integritet. Visselblåsarkommitteén på Fotografiska ansvarar för att granska, utreda och vidta lämpliga åtgärder som svar på inkommande ärenden. Vidare avgörs om och hur ett visselblåsarärende ska utredas och i förekommande fall eskaleras. Tillgång till rapporter och meddelanden som tas emot via WhistleB är strikt begränsad.

Vi har åtagit oss att ta itu med och åtgärda alla missförhållanden som kan identifieras. Det finns inga repressalier för att du rapporterar ett missförhållande, och om det får dig att känna dig mer trygg kan du anmäla ett visselblåsarärende anonymt. Du kan göra en anmälan genom vår visselblåsarkanal eller kontakta visselblåsar kommitteén per telefon. I det fallet samtycker du att rapporten inte är anonym.

Fotografiska Stockholm & Holding: Rania Yousef, +4673 802 88 63
Fotografiska Berlin: Sissy Buescher, +49 157 35 779 849

Rapporteringskanal som tillåter anonym dialog:
Fotografiska Stockholm & Holding

För mer information, se nedan:
Vanliga frågor: https://whistleb.com/faq/whistleblower
Hur man skickar ett meddelande – en kort introduktionsfilm